Batı Anadolu Kırka (Eskişehir) Havzası Neojen Yüksek-K’lu Şoşonitik Volkanik Kayaçlar ve Boratlar Üzerine O- Ve H- İzotop Kısıtlamaları

Çevirmen »